_id 規模別 5人〜29人(事業所数) 5人〜29人(産業に占める構成比) 5人〜29人(規模に占める構成比) 30人〜99人(事業所数) 30人〜99人(産業に占める構成比) 30人〜99人(規模に占める構成比) 100人〜299人(事業所数) 100人〜299人(産業に占める構成比) 100人〜299人(規模に占める構成比) 300人以上(事業所数) 300人以上(産業に占める構成比) 300人以上(規模に占める構成比) 全規模計(事業所数) 全規模計(産業に占める構成比) 全規模計(規模に占める構成比)
1 鉱業、採石業、砂利採取業 X X X X X X - - - - - - 16 100 1.3
2 建設業 69 46.3 9 76 51 19.8 4 2.7 4.1 - - - 149 100 11.7
3 製造業 59 43.7 7.7 36 26.7 9.4 32 23.7 33 8 5.9 40 135 100 10.6
4 電気・ガス・熱供給・水道業 8 42.1 1 8 42.1 2.1 X X X X X X 19 100 1.5
5 情報通信業 41 68.3 5.3 15 25 3.9 X X X X X X 60 100 4.7
6 運輸業、郵便業 37 43.5 4.8 45 52.9 11.7 X X X - - - 85 100 6.7
7 卸売業、小売業 73 73.7 9.5 22 22.2 5.7 4 4 4.1 - - - 99 100 7.8
8 金融業、保険業 41 74.5 5.3 14 25.5 3.6 - - - - - - 55 100 4.3
9 不動産業、物品賃貸業 29 90.6 3.8 X X X X X X - - - 32 100 2.5
10 学術研究、専門・技術サ-ビス業 40 59.7 5.2 25 37.3 6.5 X X X - - - 67 100 5.3
11 宿泊業、飲食サ-ビス業 40 75.5 5.2 11 20.8 2.9 X X X - - - 53 100 4.2
12 生活関連サ-ビス業、娯楽業 49 84.5 6.4 9 15.5 2.3 - - - - - - 58 100 4.6
13 教育、学習支援業 41 62.1 5.3 20 30.3 5.2 4 6.1 4.1 X X X 66 100 5.2
14 医療、福祉 96 52.2 12.5 56 30.4 14.6 25 13.6 25.8 7 3.8 35 184 100 14.5
15 複合サ-ビス事業 55 77.5 7.2 12 16.9 3.1 X X X X X X 71 100 5.6
16 サ-ビス業(他に分類されないもの) 76 62.8 9.9 32 26.4 8.3 12 9.9 12.4 X X X 121 100 9.5